Urheilukoiralta vaaditaan lihasvoimaa, kestävyyttä, notkeutta ja koordinaatiokykyä. Ennen aktiivisen urheiluharrastuksen aloittamista on usein aiheellista tarkastuttaa koiran terveydentila sekä eläinlääkärin että eläinfysioterapeutin toimesta. Urheilukoiran ennaltaehkäisevään hoitoon kuuluvat lämmittelyt ja jäähdyttelyt, venyttelyt, harjoittelun monipuolisuus, yliharjoittelun välttäminen, tuki- ja liikuntaelimistön riittävä huolto ja säännölliset tarkastukset.

 

Fysioterapeutti tutkii koiran liikkeet ja rakenteen. Koiran sen hetkinen liikuntaelimistön tasapaino, liikkuvuudet ja kireydet kartoitetaan. Käytetyt terapeuttiset menetelmät määräytyvät löydösten mukaisesti. Fysioterapeutti antaa ohjeita harjoitusohjelman rakentamiseen laji- ja koirakohtaisesti. Urheilukoiran fysioterapiaan voi kuulua mm. vesijuoksumattoharjoittelu muun liikunnan tukena.

 

Urheilu- tai harrastuskoiran huollon tarve on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat monet seikat. Toiset vaativat jopa kuukausittaista hoitoa, toisille riittää säännölliset käynnit esimerkiksi 3 – 4 kertaa vuodessa tuki- ja liikuntaelimistön huoltamiseksi ja hyvinvoinnin tarkastamiseksi. Muutokset käytöksessä tai halukkuudessa harjoitella voivat olla merkkejä akuutista huollon tarpeesta. Lihaksista voi tulla kosketusarat, suorituskyky voi laskea ja suorituksen jälkeinen palautuminen hidastua.

 

Koira on hyvin monipuolinen harrastuskumppani. Harrastusmahdollisuuksia on useita ja lajit poikkeavat toisistaan muun muassa kuormittavuuden suhteen. Eri urheilulajit kohdistavat koiriin erilaisia vaatimuksia. Paimentavan border collien, rekeä vetävän huskyn ja radalla juoksevan whippetin taidot ja vahvuudet ovat erilaiset, rotujen rakenteellisista eroista lähtien. Harrastuksista ja harjoittelusta seurauksena olevat tuki- ja liikuntaelimistön muutokset ovat myös osin toisistaan poikkeavia. Harrastamisen intensiteetillä ja koiran yksilöllisillä ja rotukohtaisilla ominaisuuksilla on omat vaikutuksensa muutosten syntyyn. Koiran ominaisuuksien on vastattava lajin vaatimuksia, jotta voimme odottaa niiltä hyviä suorituksia ja pitkää harrastusuraa.

 

Tietyille roduille on ominaista työskennellä tietynlaisissa tehtävissä. Yhä useammin koirat ovat monitaitureita, sillä omistajat ovat motivoituneita harrastamaan niiden kanssa myös muita urheilulajeja rodulle tyypillisen lajin lisäksi tai sen sijasta. Kudokset järjestäytyvät ja kehittyvät niihin kohdistetun kuormituksen mukaisesti, minkä vuoksi harjoittelussa ja päivittäisessä liikunnassa tulee ottaa huomioon kunkin lajin erilaiset vaatimukset. Mitä enemmän koiraan kohdistetaan suorituskykyyn liittyviä odotuksia, sitä tarkemmin sen täysipainoisesta hyvinvoinnista tulee huolehtia. Jo koiran hankintaa suunnitellessa on hyvä pohtia omia harrastusintressejä suhteessa valittuun rotuun, kaikki koirarodut eivät sovellu jokaisen lajin pariin.

 

Sekä liiallisella, liian vähäisellä että väärin rakennetulla harjoittelulla voidaan saada aikaan suurempi harrastamiseen ja koiran liikkumiseen liittyvä loukkaantumisriski. Loukkaantumisriskiä kasvattavat myös muut seikat, kuten esimerkiksi koiran synnynnäinen tai tilapäinen liikuntaelimistön epätasapaino tai sairaus.

 

Urheiluvammaan liittyvä kuntoutus toteutetaan aina yhteistyössä hoitavan eläinlääkärin kanssa. Mikäli koirasi loukkaantuu tai alkaa äkillisesti selittämättömästä syystä ontua tai kipuilla, viethän sen ensin ortopedin tutkittavaksi ennen fysioterapian aloittamista. Lievältäkin vaikuttava vamma kannattaa tarkastuttaa eläinlääkärillä varhaisessa vaiheessa.

Joomla templates by a4joomla